Selasa, 27 Desember 2011

TEMBUNG LINGGA LAN TEMBUNG ANDHAHAN

Tembung lingga yaiku tembung kang durung owah saka linggane 
                           tuladha: pangan, sate, adus, laku, lan sapiturute

Tembung Andhahan yaiku: tembung kang wis owah saka linggane
                           tuladha:  mangan, mlaku, numpak, ngambar, mancing, lan sapitirute

 


2 komentar: